Historie domu 2017-06-07T17:27:06+00:00

Historie Domu U Písaře

Dům „U písaře“ č. p. 87 se nachází na území městské památkové zóny města Mladá Boleslav na severozápadním okraji Staroměstského náměstí.

Dům má dlouhou a zajímavou stavební historii. Nespalné stavení je na této parcele uváděno již v roce 1472. Roku 1689 je zbořeniště tohoto objektu prodáno radnímu písaři Petru Kodýtkovi, který na jeho místě staví dům nový. Odtud pochází i přízvisko domu U písaře. Z tohoto období se zachovalo 1. NP hlavního objektu s trojtraktovou dispozicí a průjezdem do dvorní části. Dochovaly se i raně barokní valené klenby s trojúhelníkovými výsečemi s hřebínky. Nad pasem v průjezdu je na hlavním klenáku vyobrazena plastická vousatá hlava.

Velkou stavební úpravou prošel objekt až v roce 1939, kdy bylo zcela přestaveno 2. NP, postaveno 3.NP, vystavěna celá nová průčelní zeď a postavena i dvorní přístavba. Dnešní objekt tak má půdorys do tvaru písmene „L“.  Hlavní budova s raně barokními klenbami má tři nadzemní podlaží, sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s komunikací a pásovým vikýřem se sdruženými okny. Horizontálně je objekt členěn patrovou římsou mezi přízemím a a patrem a korunní římsou. Dvorní přístavba má tři nadzemní podlaží a pultovou střechu.
Dům má krásné hluboké sklepy ve skále.

Střípky z archivu:

1615 dům koupil Jan Trunsa od Žateckých
1589 (93) Jan Žák jinak Shejbal

1664 zmínka o „Dorotě Holoubkové z domu po starým Trunsovi“
1831 Josef Šourek


další pravděpodobní majitelé domu:
Lipavský, Matoušek, Sigmund, Lauterbach, Beneš, Horník

v knize Paměti města Ml. Boleslavě sepsal Fr. Bareš 1920 se domu týká tento text:

Kupec V. Lauterbach v č. 87- I měl před krámem skříňku s knihami „ O krásné Majoleně“, „O Meluzíně“ „Veselé přástevnice anebo pohádky“ (dle Grimma přeložil Fr. B. Thomsa)